Time in Ethiopia:

Wednesday, May 7, 2014

Amharic Phrases

Ethiopian Argument | Wednesday, May 07, 2014
Welcome to our seventh lesson about popular Amharic phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday WishesAmharicPronunciation
Happy birthdayመልካም ልደት[mäləkamə lədätə ] Audio
Happy new yearመልካም አዲስ ዓመት[mäləkamə ʾädisə ʾamätə ] Audio
Merry Christmasመልካም የገና/የልደት በዓል[mäləkamə yägäna/yälədätə bäʾalə] Audio
Good luckመልካም ዕድል[mäləkamə ʾədələ] Audio
Congratulationsእንኳን ደስ አለህ[ʾənəኳnə däsə ʾälähə ] Audio

Travel PhrasesAmharicPronunciation
I have a reservation (hotel)ቀደም ብዬ ይዣለሁ[qädämə bəye yəžalähu] Audio
Do you have rooms available?መኝታ ክፍሎች ይኖራችኃል?[mäñəta kəfəločə yənoračəhalə?] Audio
I would like a non-smoking roomሲጋራ የማይጨስበት ክፍል እፈልጋለሁ[sigara yämayəč'äsəbätə kəfələ ʾəfäləgalähu] Audio
What is the charge per night?ለአዳር ስንት ይክፈላል?[läʾädarə sənətə yəkəfälalə?] Audio
Is this seat taken?ሰው አለው?[säwə ʾäläwə?] Audio
I'm vegetarianአትክልት ተመጋቢ ነኝ[ʾätəkələtə tämägabi näñə] Audio
Waiterአስተናጋጅ[ʾäsətänagaǧə] Audio
How much is this?ስንት ነው?[sənətə näwə?] Audio
This is very expensiveበጣም ውድ ነው[bät'amə wədə näwə] Audio
Source: Learn 101

No comments: