Time in Ethiopia:

Wednesday, April 30, 2014

Afaan Oromo - Animals, Plants and Body Parts

Ethiopian Argument | Wednesday, April 30, 2014

Animals

This page will teach you the names of animals in Oromo and English.
EnglishOromo
buffalogafarsa
camelgaala
cheetahqeerreensa
chimpanzeejaaldeessa
elephantarbaa
giraffeqaccine
lionleenca
rhinokarkaarro
tigerqeereensa
turtleqocaa
zebraharreddiidoo
birdshimbiirroo
duckdakiiyyee
eaglehaarraageessaa
featherbaallii
ostrichguuchii
owluruungguu
pelicanaallaattii
pigeonwaannee
cowsa'aa
catbashoo
chickenluquu
dogsaree
donkeyharree
goatre'ee
horsefaarda
sheephoolaa
pigbooyee
roosterkormaa
calfjaabi
anttuchee
beekaanniissa
grasshopperkorophiissa
butterflybiillaacha

Plants

This page will teach you plant vocabulary in Oromo and English.
EnglishOromo
plantmuka
treemuka, biqiltuu
flowerilillii baasuu, daraaruu
vinemuka akka hiddaa, haraga
grasscitaa, marga
leafbaala, koola
roothundee, hidda
stemmuka

Body Parts

This page will teach you the names of body parts in Oromo and English.
EnglishOromo
lower armharka, dhumdhuma
upper armirree
handdabarsuu, keenuu
legmiila, luka
footmiila, luka
facefuula, faara
stomachgaraa, mar’imaan
headmataa
hairdabbassa, rifeensa
eyeija, agartuu
nosesuufuu, arkuu
eargurra
tonguearraba
teethilkeelee

 Source: Oromo English website

No comments: