Time in Ethiopia:

Wednesday, April 30, 2014

Oromo Phrases

Ethiopian Argument | Wednesday, April 30, 2014
Welcome to our seventh lesson about popular Oromo phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday WishesOromo
Happy birthdayayyaana dhalootaa gaarii
Happy new yearayyaana haaraa gaarii
Merry Christmasayyaana dhalootaa kiristoos gaarii hata'u
Good luckcarraa gaarii, (or milkaa'a)
Congratulationsbaga gamadanTravel PhrasesOromo
I have a reservation (hotel)iddoo qabadheera
Do you have rooms available?kutaan siree duwwaan jira?
I would like a non-smoking roomkutaa dhowwaa sigaaraa qabu nfedha
What is the charge per night?halkan tokkoof gaiin meeqa?
Is this seat taken?teesumni kun qabameera?
I'm vegetarianfoon nan lagadha
Waitertajaajilaa / baashira
How much is this?kun gatiin meeqa?
This is very expensivegar malee mi'aadha

Source: learn101

No comments: