Time in Ethiopia:

Wednesday, May 7, 2014

Amharic Numbers

Ethiopian Argument | Wednesday, May 07, 2014
Welcome to the sixth Amharic lesson about numbers. This time we will learn about cardinal and ordinal numbers, followed by grammar rules, then animal names, finally a conversation in Amharic to help you practice your daily phrases. Click on the sound icon to hear the words.

CardinalAmharicPronunciationOrdinalAmharicPronunciation
oneአንድ[ʾänədə] Audiofirstአንደኛ[ʾänədäña] Audio
twoሁለት[hulätə] Audiosecondሁለተኛ[hulätäña] Audio
threeሶስት[sosətə] Audiothirdሶስተኛ[sosətäña] Audio
fourአራት[ʾäratə] Audiofourthአራተኛ[ʾäratäña] Audio
fiveአምስት[ʾäməsətə] Audiofifthአምስተኛ[ʾäməsətäña] Audio
sixስድስት[sədəsətə] Audiosixthስድስተኛ[sədəsətäña] Audio
sevenሰባት[säbatə] Audioseventhሰባተኛ[säbatäña] Audio
eightስምንት[səmənətə ] Audioeighthስምንተኛ[səmənətäña ] Audio
nineዘጠኝ[zät'äñə] Audioninthዘጠነኛ[zät'änäña] Audio
tenአስር[ʾäsərə] Audiotenthአስረኛ[ʾäsəräña] Audio
elevenአስራ አንድ[ʾäsəra ʾänədə] Audioeleventhአስራ አንደኛ[ʾäsəra ʾänədäña] Audio
twelveአስራ ሁለት[ʾäsəra hulätə] Audiotwelfthአስራ ሁለትኛ[ʾäsəra hulätəña] Audio
thirteenአስራ ሶስት[ʾäsəra sosətə] Audiothirteenthአስራ ሶስተኛ[ʾäsəra sosətäña] Audio
fourteenአስራ አራት[ʾäsəra ʾäratə] Audioonceአንዴ[ʾänəde] Audio
fifteenአስራ አምስት[ʾäsəra ʾäməsətə] Audiotwiceሁለቴ[huläte] Audio
sixteenአስራ ስድስት[ʾäsəra sədəsətə] AudioMondayሰኞ[säño] Audio
seventeenአስራ ሰባት[ʾäsəra säbatə] AudioTuesdayማክሰኞ[makəsäño] Audio
eighteenአስራ ስምንት[ʾäsəra səmənətə ] AudioWednesdayረዕቡ[räʾəbu] Audio
nineteenአስራ ዘጠኝ[ʾäsəra zät'äñə] AudioThursdayሐሙስ[hämusə] Audio
twentyሃያ[haya] AudioFridayአርብ[ʾärəbə] Audio
seventy oneሰባ አንድ[säba ʾänədə] AudioSaturdayቅዳሜ[qədame] Audio
one hundredመቶ / አንድ መቶ[mäto / ʾänədə mäto ] AudioSundayእሁድ[ ʾəhudə] Audio

Numbers Grammar Rules
Amharic cardinal numbers refer to the counting numbers, because they show quantity. For example: I speak twolanguages. Ordinal numbers on the other hand tell the order of things and their rank: my first language is Amharic. The examples below use numbers in different ways and places to demonstrate how they behave in a sentence.
Grammar + RulesAmharic + Pronunciation
I have three dogs
[number + noun]
ሶስት ውሾች አሉኝ Audio
[sosətə wəšočə ʾäluñə]
my daughter has two cats
[number + noun]
ሴት ልጄ ሁለት ድመቶች አሏት Audio
[setə ləǧe hulätə dəmätočə ʾälätə]
she speaks seven languages
[verb + number]
ሰባት ቋንቋዎች ትናገራለች Audio
[säbatə qwanəqwawočə tənagäraläčə]
my brother has one son
[number + singular noun]
ወንድሜ አንድ ወንድ ልጅ አለው Audio
[ wänədəme ʾänədə wänədə ləǧə ʾäläwə]
this is my second lesson
[ordinal number + noun]
ይህ ሁለተኛ ትምህርቴ ነው Audio
[yəhə hulätäña təməhərəte näwə]
did you read the third book?
[ordinal number + noun]
ሶስተኛውን መጽሐፍ አንብበህዋል? Audio
[sosətäñawənə mäs'əhäfə ʾänəbəbähəwalə?]

We're not done yet! The following is a list of animals.

cow
cow Audio
ላም [lamə]
goat
goat Audio
ፍየል [fəyälə]
donkey
donkey Audio
አህያ [ʾähəya]
horse
horse Audio
ፈረስ [färäsə]
dog
dog Audio
ውሻ [wəša]
cat
cat Audio
ድመት [dəmätə]
mouse
mouse Audio
አይጥ [ʾäyət'ə]
bird
bird Audio
ወፍ [wäfə]

Conversation in Amharic
Now we finally reach the last part, the practice of the daily conversations. These phrases are used to get to know new people, and break the ice.

EnglishAmharicPronunciation
Where are you from?ከየት ነው የመጣኸው?[käyätə näwə yämät'ahäwə? ] Audio
I'm from the U.Sከአሜሪካ ነው[käʾämerika näwə] Audio
I'm Americanአሜሪካዊ ነኝ[ʾämerikawi näñə] Audio
Where do you live?የት ነው የምትኖረው?[yätə näwə yämətənoräwə?] Audio
I live in the U.Sአሜሪካ[ʾämerika ] Audio
What do you do for a living?ስራህ ምንድነው?[sərahə mənədənäwə?] Audio
I'm a studentተማሪ ነኝ[tämari näñə] Audio
Source: Learn 101

No comments: